شرکت مهندسی دژآب در تاریخ 13/07/73 به شماره ثبت 107980 در اداره ثبت شرکتهای شهر تهران ثبت گردیده و هدف از تاسیس این شرکت اجرای عملیات به شرح زیر است:

  • اجرای عملیات pipe jacking (بیشتر بدانید)
  • احداث چاههای مخزنی دهانه گشاد( فلمن ) (بیشتر بدانید)
  • اجرای عملیات احداث تصفیه خانه فاضلاب
  • احداث شبکه فاضلاب در اقطار مختلف
  • احداث خطوط و انتقال آب در اقطار مختلف
  • احداث ایستگاههای پمپاژ

لوله های مشبک شرکت دژآب

پایه 3 در رشته آب با تعداد دو کار مجوز

پایه 5 در رشته تاسیسات با تعداد دو کار مجوز

پایه 5 در رشته کاوشهای زمینی با تعداد دو کار مجوز

گواهینامه رتبه بندی شرکت دژآب